Foto: Thomas Jessen

EFTER PRODUKTION:

Efter man har fået alle sine optagelser og lyde i hus er det tid til efterproduktionen, også kaldt postproduktionen. Under postproduktionen bliver filmen klippet, mixet ( billede og lyd) og titel og rulletekster bliver lavet. Hvis man har arbejdet koncentreret med ens forarbejde og optagelser, bliver arbejdet i postproduktionen også nemmere og mere overskueligt.

Postproduktionen kan groft opridset i to dele. Klip og lyd. Det vigtigste i første omgang er at få klippet sin film, så ens historie kommer bedst til udtryk. Når man er glad for ens klip “Låser man klippet” – det vil sige, at man ikke gør mere ved billederne. Herefter laver man sit lydarbejde. Løbende med disse opgaver, kan de resterende i gruppen arbejde med at lave en titelsekvens samt rulletekster og evt. en filmplakat. Brug siden SmåP.dk: https://www.smaap.dk/film-radio/film-paa-plakaten Til sidst bliver filmen samlet og eksporteret.

Gruppen og funktioner:

  • 1 – 2 klipper filmen.
  • 1 – 2 laver lydarbejdet. Ved siden af klipningen, kan der optages eventuelle nye foley, wilds eller rumtoner, hvis de der er optaget ikke virker.
  • 1 – 2 laver titelsekvens og rulletekster. (og klipper evt. en anden version af filmen. )