EDIT24 arrangeres af Kulturregion Fyn – i samarbejde med FilmFyn og med støtte fra Kulturministeriet.

EDIT24 afvikles i samarbejde med folkebiblioteker og skoler på Fyn og er en del af projektet Film for børn og unge under indsatsområdet Fyn er film i den Fynske Kulturaftale 2015-18. Se mere om dette projekt på Filmportal Fyn

Kulturregion Fyn er et samarbejde mellem 9 fynske kommuner og Kulturministeriet, som har til formål at fastholde og fremme samarbejdet mellem de fynske kommuner på kulturområdet. Kulturregion Fyn dækker over en bred kulturel palet, der består af professionelle kulturinstitutioner, af et spirende vækstlag samt en række andre aktører, der alle er med til at løfte den fynske kultur. Kultursamarbejdet bygger på en fælles målsætning om at styrke det fynske kulturliv og adgangen til kulturlivet samt at skabe en høj kunstnerisk og kulturel profil på tværs af kommunegrænserne.