Idé & Synopsis

 

Ud fra det valgte og obligatoriske tema kan hvert filmhold gøre følgende:

1. ) Rammesætningen
a. Forhold jer til de opstillede krav og benspænd
b. Tag fotos af mulige locations

2. ) Domænekort
a. Fremlæg jeres locationbilleder
b. Fremlæg jeres betydningsfulde rekvisit
c. Plenum-udvikling

3. ) Prøv at inddrage den naturlige historie
a. Hvad er det kendte i situationen?
b. Hvad er ændringen i situationen?

4. ) Hvad er jeres præmis?
a. Hvad er jeres budskab, hvad vil I fortælle?

 

Foto: Thomas Jessen

 

5. ) Aktant-modellen
Indsæt jeres historie i aktant-modellen
I forbindelse med punkt 5 – begynder I at vælge mere til og fra og fokusere jeres idé, så den er realistisk og stram.

6. ) Skriv jeres synopsis
Brug 30 minutter på punkt 1 – 5. I forbindelse med disse punkter.
Punkt 6 bruger i 25 minutter på. Synopsen må max. fylde en side.

NB. Det er vigtigt, at I forholder jer til at arbejde åbent i grupperne frem til punkt 5, hvor I strammer grebet og fokuserer jeres idé.

Brainstorm
Sæt jer sammen i gruppen og skriv hver især på et papir, hvad der falder jer ind i forhold til et eller flere temaer. Efter 5-10 minutter tager I en runde, hvor I fortæller, hvilke idéer I har. I kan samle idéerne og vælge de bedste fra. Brainstorm igen ud fra de valgte idéer og gentag forløbet fra før. Det vil også være en god idé at tage ud at se på nogle locations, det kan ínspirere jer i denne fase.

Fokuser
Udvælg den bedste idé og arbejd videre med den. Prøv at skære ind til benet af, hvad din historie handler om.
Hvad er vigtigst i historien?
Hvad er det overraskende, anderledes eller spændende i filmen?
Hvad er det sjove i filmen?
Prøv at sige i én sætning, hvad du vil fortælle med filmen.

Prøv at ‘pitche’ din idé for din lærer eller en anden: Fortæl kort hvad der er den gode historie – og vær åben over for den konstruktive kritik, du får. Juster herefter din idé, vær ikke bange for at slette noget. Skær ind til benet, det er en kortfilm på et bestemt antal minutter, I skal lave.

Bliv klogere på emnet/personerne
Find ud hvad der er særligt ved dit emne, hvilke udfordringer er der i det, hvem er personerne, du skal fortælle om?
Lav et karakter-ark, hvor du beskriver filmens personer hver især: Udseende, levemåde, karaktertræk, vaner, relationer m.v.