Med EDIT24 har du mulighed for at prøve kræfter med at lave kortfilm – og måske endda lave en vinderfilm!

Det kan godt betale sig at bruge tid på at forberede en filmproduktion, det gør det meget nemmere at holde fast i den røde tråd undervejs og bevare overblikket.

Tips til elevernes filmproduktion:

– Start med at finde på den gode handling – ud fra et tema. Find præmis og lav en synopsis.
– Skriv herefter handlingen ned ud fra tre-trinsmodellen: 1. en start. 2. en midte & 3. en slutning.
– Lav evt. et storyboard – dvs. tegn handlingen i kameraindstillinger og skriv handling og dialog ind.
– Lav en plan for optagelserne – hvad og hvor skal optages hvornår.
– Fordel funktioner på personerne på filmholdet.

Til realfilm skal der bruges: 
1 instruktør, 1 kameramand/lydmand, skuespillere, 1 scripter/klipper (som holder øje med optageplanen: at alle optagelser kommer i ‘kassen’). 4-6 personer pr. filmhold.
– Start optagelserne
– Klipning: se råmaterialet igennem og vælg de bedste scener, som klippes sammen – brug storyboardet som hjælp. Scripteren kan være klippe-ansvarlig.
– Lyd: rediger lydsiden af filmen, find f.eks. effektlyde at sætte på udvalgte steder og måske skal der tilføjes musik?
– Titel og rulletekst: Find på en god titel til filmen og sørg for at ‘creditere’ alle de personer, der skal nævnes og takkes. Tjek at filmen har den ønskede længde
– Upload filmen til www.edit24.dk
– Lav evt. en plakat – se fx. her på SmåP